HORIZON 2020
Over en årerække har jeg lavet digitale webinar workshops for 600+ undervisere over hele Europa – dedikeret til at sikre virksomheder og NGO’er funding til innovativ research.
// Den Europæiske Union

SITUATIONEN

HORIZON 2020 er en innovationsfond under EU, der har dedikeret 90 mia. euro til at fremme research indenfor klima, energi og lignende, vigtige emner. For at kunne søge om midler skal virksomheder og NGO’er, der nogle kriterier, der skal leves op til, ligesom der skal indesendes en detaljeret ansøgning af kompleks karakter.

For at støtte ansøgerne har EU tilknyttet en en række koordinatorer, jurister og finansielle rådgivere, som løbende afviklede fysiske kurser indenfor bestemte emner, der relaterede sig til ansøgningsformulering og forståelse.

Udfordringen var dog, at grundet begrænsede budgetter for hvert land, både økonomisk og i mandetimer, kunne man kun tilbyde et begrænset antal kursusdage. Samtidig gjorde afstanden til nærmeste kursussted det svært for mange. Det resulterede i, at mange ikke fik den fornødne viden og endte med at få deres ansøgninger afvist – selvom de var berettiget.

LØSNINGEN


Med udgangspunkt i deres eksisterende kurser hjalp vi dem med at konvertere deres kurser til LIVE webinars, og over en periode på 6 måneder uddannede deres undervisere i at facilitere disse.

Vi afholdte, hele uddannelsen som online train-the-trainer sessioner, hvor medarbejderne – fra alle lande – lærte at bruge mediet, og oplevede, hvad det vil sige at være deltager. For på den måde lettere at kunne sætte sig ind i deres sted.

Vi underviste dem bl.a. i:

  • Hvordan de tilpassede præsentationen fra deres fysiske kurser til online formatet, så det også kunne gennemføres via smartphone og tablet
  • Hvordan de praktisk brugte Adobe Connect webinar platformen (som er obligatorisk for offentlige virksomheder)
  • Hvordan de oprettede webinars og gjorde det muligt for ansøgere at tilmelde sig dem
  • Hvordan de forberedte deres ansøgere på at deltage i et online kursus, så de fik den bedste oplevelse (også selvom det var første gang)
  • Hvordan de bevarede den menneskelige interaktion undervejs, og gjorde det let for deltagere at stille spørgsmål

Alle kurser blev optaget, så deltagerne kunne gå tilbage og gense specifikke dele, hvis noget skulle være uklart eller blive glemt.

Ligesom vi også – med udgangspunkt i deres eget materiale og behov – skabte nogle praktiske HOW-TO videoer, der viste best practise til bl.a. at konvertere komplekse regneark til overskuelige præsentationer.

UDBYTTET

De respektive lande kunne firdoble deres kursusdage uden at tilføre omkostninger til kursuslokaler, forplejning, materialer etc., som de normalvis brugte på deres fysiske kurser. Herudover fjernede de transport forhindringen og gjorde det muligt for alle – uanset lokation – at få de fornødne forudsætninger til at udfylde en succesfuld ansøgning.

Vi forbinder gode intentioner med større ambitioner

Tag en uforpligtende og inspirerende snak med os, og lad os sammen finde ud af, om tiden er inde til at nå ud til flere med det, der betyder mest for jer.
Kontakt